Dennis Boendekalkyl

Kör
programmet!

Revisionshistoria
och historik

Tyck till
om programmet

Ändrad: 2012-11-10
© Dennis Lundberg

Get Java

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!

Boendekalkyl

Revisionshistoria

Version Datum Åtgärd
Boendekalkyl 1.6 2012-11-10 Uppdaterad för taxeringsåret 2013.
Boendekalkyl 1.5 2010-12-13 Uppdaterad för taxeringsåret 2011.
Boendekalkyl 1.4 2008-08-10 Uppdaterad för taxeringsåret 2009.
Boendekalkyl 1.3.1 2007-06-17 Ser till att skatteberäkningen blir korrekt.
Boendekalkyl 1.3 2006-11-25 Uppdaterad för taxeringsåret 2007.
Boendekalkyl 1.2 2004-08-01 Införde loggning med Jakarta Commons Logging.
Boendekalkyl 1.1 2004-01-17 Har lagt till skattereduktion för underskott av kapital.
Boendekalkyl 1.0 2003-11-15 Är nu baserad på Swing vilket ger ett bättre användargränssnitt, vilket kräver Java 1.3 för att fungera.
Boendekalkyl 2003 2003-03-02 Helt omskriven, amorteringsfria lån och alla Sveriges kommunalskatter finns med.
Boendekalkyl 98 1998-03-13 Första releasen.

Historik

År Operativsystem Språk Kommentar
2003 Alla (som har Java 1.3-stöd) Java GUI med Javas Swing
1998 Alla (som har Java-stöd) Java GUI med Javas AWT